All Posts By Faisal Assegaf

Kisah
Lirik Kabah gamit Bintang Daud

Pada 1990-an, Mufti Agung Arab Saudi Syekh Abdul Aziz berfatwa raja Saudi boleh berbaikan dengan negara musuh, termasuk Israel, kalau sejalan dengan kepentingan negara.

01 Desember 2017
Satu bani senegara 15 November 2017
Perang sedarah Bani Saud 10 November 2017
Minyak Saudi darah Rohingya 22 September 2017
Wawancara